KOOP-SEN KURULUŞ BİLDİRGESİ

KURULUŞ

13 Kasım 1976 tarihinde toplanan ve BANK-SEN üyesi bulunan K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASININ memurlar Genel Kurulunda, Kooperatiflerde çalışan tüm memur, müstahdem, sekreter ve görevlilerin menfaattarına çözüm arayacak yeni bir görüşle “KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN)” kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASI iş yeri memurlar genel Kurulunun almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir.

 1. Kooperatif teşkilatı içerisinde ücret alarak görev ifa eden tüm personeli bünyesinde toplayacak KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI’ nın kurulması.

 1. BANK-SEN başkanı olan Ahmet Yusuf’un KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN) başkanı olarak kurucu heyet başkanlığı ifa etmesi.

 1. KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN)’in kurucu heyetinde aşağıda isimleri belirtilecek kişilerin bulunması:
 1. Özer Asım
 2. Erol Vehbi
 3. Taşken Münür
 4. Yüksel Paralik
 5. Erol Atakan
 6. Mustafa Faik

 1. Kurucu Heyetin Sendika Başkanlığında yeni bir tüzüğün yapılması için yetkili kılınmasına.

 1. Hazırlanan yeni tüzük çerçevesinde KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI’ nın resmen kayıt işleminin yapılması için sendika başkanına yetki verilmesi 

 1. 31/12/1976 tarihinde yürürlük süresi sona eren ve BANK-SEN ile K.T.KOOPERATİF MERKEZ LTD arasında imzalanan Toplu Sözleşme tekliflerini hazırlanması ve KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI’ nın talepleri olarak İşverene duyurulmasına

 1. Toplu Sözleşme hazırlıkları için K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASININ her şubesinde çalışanı, memurların temsilcilerinden oluşturulması hususunda KOOP-SEN Yönetim Kuruluna yetki verilmesine

 1. K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD’ de görevli  bulunan  ve GIDA-SEN üyesi bulunan işçi ve müstahdemlerin bir işyeri Genel Kuruluna çağılmasına ve KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI’ na iltihak etmeleri çağrısında bulunulması için Sendika Başkanının yetkili kılınmasına.

 1. K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD idaresi ile temas ederek Toplu Sözleşme müzakerelerinde muhatapları KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN)’in olacağının başkanı tarafından duyurulması

 1. Genel Kurul başkanın Genel Kurul’a sunduğu ve 10 Kasım 1976 tarihinde K.T.KOOPERATİF MERKEZ LTD üst düzey personelinin K.T.KOOPERATİF MERKEZ LTD’de bu reorganizasyonunun yapılması gereği Genel Kurulca benimsenmiş ve Sendika başkanın gerekli girişimlerde bulunması için yetkili kılınması

 1. BANK-SEN’e bağlı olupta KOOP-SEN’e iltihak eden memurları sendikal mükellefiyetlerini KOOP-SEN’e karşıda daha etkin bir biçimde devam etmesine Genel Kurul karar verdi.

ESKİ BAŞKANLARIMIZ

AHMET YUSUF
MUSTAFA UZUN
ABDULLAH CANGİL
ZİYA ÖZÇÜRÜMEZ
ABDULLAH CANGİL
HALİL HÜRDOĞAN
HÜSEYİN ERK
HALİL HÜRDOĞAN