KOOP-SEN İLE ZIRAI LEVAZIM ARASINDA 2021-2022 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN İLE ZIRAI LEVAZIM ARASINDA 2021-2022 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN ile Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd arasında 01/01/2021-31/12/2022 tarihlerini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi KOOP-SEN Yönetim Kurulu, Zirai Levazım Yönetim Kurulu ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği taraflarından imzalanmıştır. Çalışanların sosyal güvenceleri korunup, Maaş ve Özlük hakları daha ileriye taşınmıştır.