KOOP-SEN İLE KOOP-SÜT ARASINDA 2021-2022 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN İLE KOOP-SÜT ARASINDA 2021-2022 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN ile Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd (Koop-Süt) arasında 01/01/2021-31/12/2022 tarihlerini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışanların Maaş ve Özlük hakları daha ileriye taşınıp, Sosyal güvenceleri korunmuştur.