KOOP-SEN ILE ELEKTRIK KURUMU ÇALIŞANLARI KOOPERATIFI LTD (EL-KOOP) ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN ILE ELEKTRIK KURUMU ÇALIŞANLARI KOOPERATIFI LTD (EL-KOOP) ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI IMZALANDI.

KOOP-SEN ile Elektrik Kurumu Çalışanları Kooperatifi Ltd (EL-KOOP) arasında 01/01/2022-31/12/2023 tarihlerini kapsayan 2 yıllık Toplu iş Sözleşmesi KOOP-SEN Yönetim Kurulu ve Elektrik Kurumu Çalışanları Kooperatifi Ltd Yönetim Kurulu tarafından imzalanmıştır. Çalışanların sosyal güvenceleri, maaş ve özlük hakları ileriye taşınmıştır.